آزمون – آزمایش اخبار ممنوع شایعات خبر

آزمون – آزمایش: اخبار ممنوع شایعات خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار گوناگون زمستان در مسکو

در حالی که مسکو از ابتدای زمستان امسال هوایی نه چندان سرد را شاهد بود، در طی روزهای نهایی ماه فوریه سرمایی سخت و غیرمعمول پایتخت روسیه را فرا گرفته هست.

زمستان در مسکو

زمستان در مسکو

عبارات مهم : روسیه

در حالی که مسکو از ابتدای زمستان امسال هوایی نه چندان سرد را شاهد بود، در طی روزهای نهایی ماه فوریه سرمایی سخت و غیرمعمول پایتخت روسیه را فرا گرفته است.

زمستان در مسکو

در حالی که مسکو از ابتدای زمستان امسال هوایی نه چندان سرد را شاهد بود، در طی روزهای نهایی ماه فوریه سرمایی سخت و غیرمعمول پایتخت روسیه را فرا گرفته هست.

زمستان در مسکو

در حالی که مسکو از ابتدای زمستان امسال هوایی نه چندان سرد را شاهد بود، در طی روزهای نهایی ماه فوریه سرمایی سخت و غیرمعمول پایتخت روسیه را فرا گرفته هست.

زمستان در مسکو

مهر

واژه های کلیدی: روسیه | زمستان | اخبار گوناگون

زمستان در مسکو

زمستان در مسکو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz