آزمون – آزمایش اخبار ممنوع شایعات خبر

آزمون – آزمایش: اخبار ممنوع شایعات خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار پزشکی خطر سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال ، مشکلات تغذیه‌ای در استان‌های کم آب

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن اشاره به دسترسی پایین به موادغذایی و ریزمغذی‌ها در مناطق ناامن غذایی کشور، تاکید کرد: پرسشها تغذیه‌ای مانند سوء‌ت

خطر سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال ، مشکلات تغذیه‌ای در استان‌های کم آب

مشکلات تغذیه ای در استان های کم آب/خطر سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال

عبارات مهم : امنیت

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن اشاره به دسترسی پایین به موادغذایی و ریزمغذی ها در مناطق ناامن غذایی کشور، تاکید کرد: پرسشها تغذیه ای مانند سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال و کمبود ریزمغذی در این مناطق زیاد دیده می شود.

دکتر زهرا عبداللهی در گفت وگو با ایسنا، راجع به کارها مهم جهت جلوگیری از بروز ناامنی غذایی در مناطقی که دچار خشکسالی شده است اند، گفت: با توجه به تغییرات آب و هوایی و بحران کم آبی و خشکسالی که کشور عزیزمان ایران درگیر آن هست، باید جهت به خطر نیفتادن امنیت غذایی کشور به سرعت تمهیداتی اندیشیده شود. در حال حاضر جهاد کشاورزی در این زمینه اقداماتی انجام می دهد. یکی از کارها مهم در این زمینه عوض کردن الگوی کشت با توجه به مقدار آب و شوری منابع آبی و خاک هست؛ به این ترتیب مشخص می شود چه نوع محصولاتی در مناطقی که با خشکسالی روبرو هستند بهتر عمل می آید.

تغییر در الگوی کشت و تولیدات کشاورزی نیز باید به سمت محصولاتی برود که ضمن نیاز به آب کمتر، ارزش غذایی بالایی دارند و از کیفیت تغذیه ای مناسبی برخوردار هستند. این عنوان جهت حفظ امنیت غذایی در کشور اهمیت زیادی دارد.

خطر سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال ، مشکلات تغذیه‌ای در استان‌های کم آب

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، آموزش خانواده های ساکن در این مناطق را یکی دیگر از راه های جلوگیری از ناامنی غذایی دانست و افزود: آموزش و فرهنگسازی در زمینه الگوی درست تغذیه ای در این زمینه اهمیت زیادی دارد؛ یعنی با توجه به منابع محدود و در دسترس، خانواده ها به خاص زنان باید بیاموزند چگونه از همان منابع اندک غذایی استفاده بهینه ای داشته باشند تا سلامت تغذیه ای خانواده حفظ شود.

عبداللهی با اشاره به بروز پرسشها تغذیه ای در مناطق کم آب و خشک کشور، گفت: اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد نشان می دهد در استان هایی که مسئله کم آبی وجود دارد، پرسشها تغذیه ای زیاد هست. جهت مثال سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال و کمبود ریز مغذی در این مناطق زیاد دیده می شود. این عنوان طبیعی هست؛ چون دسترسی به مواد غذایی و منابع ریزمغذی در این مناطق کمتر فراهم است.

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن اشاره به دسترسی پایین به موادغذایی و ریزمغذی‌ها در مناطق ناامن غذایی کشور، تاکید کرد: پرسشها تغذیه‌ای مانند سوء‌ت

وی افزود: در حال حاضر یکی از اولویت های وزارت بهداشت که با همکاری سایر ذینفعان و جهاد کشاورزی انجام می شود، برنامه ریزی و اولویت دادن به اوضاع تغذیه در استان هایی است که به علت کم آبی و خشکسالی ممکن است در معرض ناامنی غذایی قرار گیرند.

عبداللهی پیشتر راجع به برنامه های وزارت بهداشت جهت کنترل امنیت غذایی در استان های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان، بندرعباس و ایلام گفته بود: وزارت بهداشت جهت هفت استان در معرض خطر ناامنی غذایی، از سال گذشته برنامه های خاص ای را با حمایت شرکت مدیریت و برنامه ریزی در نظر گرفته هست. در راس این برنامه ها شناسایی خانوارهای ناامن غذایی و پیدا کردن علت آن هست. اجرای پروژه های توانمندسازی جهت درآمدزایی خانواده ها در جهت تامین امکان مالی جهت اصلاح اوضاع تغذیه و همچنین توانایی تولید موادغذایی نیز بخش دیگری از این کارها است.

خشکسالی با امنیت غذایی چه می کند؟

خطر سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال ، مشکلات تغذیه‌ای در استان‌های کم آب

پژوهش سامانه ملی پایش امنیت غذا و تغذیه در کشور عزیزمان ایران و تدوین نخستین نقشه آسیب پذیری و ناامنی غذایی در کشور با مسئولیت دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۰به اتمام رسید. اعتبار اجرایی این پژوهش نیز الزامات قانونی مرتبط با امنیت غذایی در کشور مانند قانون برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سند کم کردن فقر و هدفمندکردن یارانه ها بوده هست. در این پژوهش استان های خوزستان، کرمان، ایلام، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به عنوان استان های ناامن غذایی معرفی شدند و برنامه بین بخشی اصلاح تغذیه و امنیت غذایی استان تدوین شد. ولی تاثیر خشکسالی بر تغذیه در مناطقی که با این بحران روبرو می شوند، چیست؟

فرزانه صادقی – کارشناس دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت- در این خصوص می گوید: خشکسالی باعث تاثیر منفی بر تمامی ابعاد دسترسی فیزیکی، اقتصادی و فرهنگ تغذیه ای می شود؛ به طوری که تولیدات کشاورزی و دام، زیاد کردن قیمت مواد غذایی، کم کردن دسترسی به مواد غذایی، کم کردن دسترسی به آب و کم کردن کیفیت بهداشت محیط و زیاد کردن امراض را باعث می شود. پیامدهای خشکسالی نیز مشمول بر زیاد کردن امراض مانند عفونت های ریه، کم آب شدن بدن، بروز قحطی و بحران در جامعه، جنگ و نزاع بر سر منابع طبیعی، سوءتغذیه و ترک تحصیل و در نهایت مهاجرت می شود.

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن اشاره به دسترسی پایین به موادغذایی و ریزمغذی‌ها در مناطق ناامن غذایی کشور، تاکید کرد: پرسشها تغذیه‌ای مانند سوء‌ت

وی ادامه می دهد: با توجه به عوارض ناشی از خشکسالی مورد نیاز است شرکت های متفاوت جهت پیشگیری و کنترل آن اقداماتی بر اساس وظیفه سازمانی خود انجام دهند. براساس ابعاد امنیت غذا و تغذیه باید خانوارها از طریق آموزش، توانمند شوند و سرمایه مورد نیاز، مهارت آموزی جهت تامین غذا و تغذیه سالم و آماده سازی افراد جهت اشتغال انجام شود. علاوه بر آن تامین حداقل سرمایه در قالب وام یا کمک بلاعوض جهت تامین هزینه های موردی کمرشکن در خانوار و راه اندازی مشاغل خانگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید می کند: یکی دیگر از مواردی که باید در مناطقی که با بحران خشکسالی روبرو می شوند، مورد توجه قرار گیرد، آموزش تغذیه، بهداشت فردی، کنترل بیماری ها، مهارت کشاورزی و باغداری، نحوه استفاده بهینه از درآمد و سرمایه های موجود هست. زیاد کردن دسترسی فیزیکی به مواد غذایی سالم و توسعه تعاونی های روستایی جهت تامین اقلام اساسی غذایی با قیمت مناسب و ترویج باغچه های خانگی و پشتیبانی از تامین کافی و به موقع قرار داده های کشاورزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

خطر سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال ، مشکلات تغذیه‌ای در استان‌های کم آب

صادقی می افزاید: زیاد کردن دسترسی اقتصادی، زیاد کردن پوشش برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار، شیرده و کودکان نیازمند مبتلا به سوءتغذیه، ارتقای اوضاع تغذیه رایگان در مدارس و استفاده از مواد غذایی با ارزش تغذیه ای اوج و منع مواد غذایی کم ارزش در بوفه های مدارس، جلب همکاری کارخانه های تولید کننده در سطح این استان ها جهت غنی سازی مواد غذایی با ریز مغذی ها و زیاد کردن دسترسی به خدمات و مواظبت های بهداشتی – تغذیه ای باید در اولویت مناطق در خطر خشکسالی قرار گیرند.

واژه های کلیدی: امنیت | تغذیه | برنامه | بهداشت | بهداشتی | خشکسالی | موادغذایی | مواد غذایی | تغذیه سالم | مواد غذایی | برنامه ریزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz