آزمون – آزمایش اخبار ممنوع شایعات خبر

آزمون – آزمایش: اخبار ممنوع شایعات خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی صف‌نشینی دلار در بازار ارز

روز چهارشنبه، نوسانات دلار محدودتر شد و قیمت این ارز زیر مرز ۴ هزار و ۵۰ تومان باقی ماند. در پنجمین روز هفته، کف قیمت دلار در محدوده ۴ هزار و ۱۰ تومان و سقف آن

صف‌نشینی دلار در بازار ارز

صف نشینی دلار در بازار ارز

عبارات مهم : بازار

روز چهارشنبه، نوسانات دلار محدودتر شد و قیمت این ارز زیر مرز ۴ هزار و ۵۰ تومان باقی ماند. در پنجمین روز هفته، کف قیمت دلار در محدوده ۴ هزار و ۱۰ تومان و سقف آن در محدوده ۴ هزار و ۴۰ تومان قرار داشت. به عبارت دیگر، این ارز در دامنه ای ۳۰ تومانی نوسانات خود را ثبت کرد.

نتیجه روز کم نوسان دلار نسبت به سه روز پیشین، افت ۱۵ تومانی و رسیدن به قیمت ۴ هزار و ۲۵ تومان بود. به گفته فعالان، بااهمیت ترین عاملی که در کم کردن قیمت اثرگذار بود، عرضه بازیگران بازارساز بود. تعداد زیادی از بازیگران ارزی باور داشتند، زیاد کردن عرضه حواله درهم از سوی بعضی صرافی های دولتی بر روند بازار داخلی اثرگذار بود. در این روز قیمت حواله درهم از سوی این صرافی ها زیر مرز هزار و ۱۰۰ تومان عرضه شد. این در حالی است که گروه دیگری تکنیک تازه بازارساز جهت عرضه دلار را در افت قیمت موثر دانستند، تاکتیکی که شاید در کم کردن قیمت موثر بود، ولی موجب صف نشینی جهت دلار در بازار ارز شد.

صف‌نشینی دلار در بازار ارز

تاکتیک تازه بازارساز

با توجه به تجربیات گذشته، به نظر می رسید بازارساز جهت مدیریت دامنه نوسانات دلار دو رویکرد را می تواند به اجرا بگذارد: اول، عرضه دلار مداخله ای با قیمتی نزدیک به قیمت بازار، دوم، عرضه ارز در دامنه ای پایین تر از قیمت بازار. کارشناسان باور دارند، گزینش رویکرد اول می توانست منجر به عقب نشینی تقاضا و کم کردن خریدهای کاذب شود. با این حال بازارساز رویکرد دوم را گزینش کرد، رویکردی که در عمل یک پیامد مثبت و یک پیامد منفی در بازار داشت.

روز چهارشنبه، نوسانات دلار محدودتر شد و قیمت این ارز زیر مرز ۴ هزار و ۵۰ تومان باقی ماند. در پنجمین روز هفته، کف قیمت دلار در محدوده ۴ هزار و ۱۰ تومان و سقف آن

روز گذشته، در حالی که قیمت دلار در مقاطعی در محدوده ۴ هزار و ۳۰ تومان قرار داشت، صرافی ها اقدام به عرضه ارز در نقاط ۴۰۰۷ و ۴۰۰۸ تومان کردند. تکنیک عرضه ارز با قیمت پایین تر از قیمت بازار منجر به کم کردن دامنه نوسان شد و در این روز خبر از زیاد کردن های بی رویه و جا به جایی های سریع قیمت ها نبود؛ توصیه مثبت دیگر این عمل، فاصله کمتر قیمت ارز مداخله ای با قیمت بازار نسبت به ادوار گذشته بود، با این حال همین مقدار فاصله نیز موجب شد که صف زیادی جهت خرید ارز برابر صرافی های منتخب شکل بگیرد.

به گفته یکی از بازیگران رسمی بازار، روز گذشته صرافی های رسمی به هر کس که کارت ملی و کارت بانکی خود را ارائه می کرد، بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار عرضه می کردند. این ارز از سوی بازارساز تامین می شد و حاشیه سود ۱۰ تا ۱۵ تومانی جهت صرافی های منتخب به همراه داشت. به عنوان مثال، به گفته یکی از فعالان بازار، روز چهارشنبه بازارساز با قیمت ۳هزار و ۹۹۵ تومان دلار را در اختیار این دسته از صرافی ها گذاشت و آنها این ارز را با قیمت ۴هزار و ۷ تومان به مصرف کننده عرضه کردند.

در بازار جهت خرید ارز دراین سطح قیمتی از صرافی ها صف شکل گرفت. صفی که جو هیجان را در روز کم نوسان دلار تا حدی اوج برده بود؛ متقاضیان خرید نیز از افراد معمولی تا نوسان گیران ارزی متغیر بودند. زیاد مصرف کنندگان ارز به امید زیاد کردن قیمت آینده در صف ایستاده بودند؛ دراین شرایط می توان انتظار داشت که ارز خریداری شده است ازسوی این گروه به سرعت به بازار بازنگردد. به باور بعضی کارشناسان، به نظر می رسد عرضه دلار با قیمت های بالاتر انگیزه افراد عادی جهت خرید ارز را پایین تر می آورد. در کنار این، کارشناسان پیشنهاد می کنند بازارساز در کنار عرضه ارز راهکارهای دیگری مانند تنظیم تقاضا و پر کردن خلأ اطلاع رسانی، دامنه نوسانات را کنترل کند.

صف‌نشینی دلار در بازار ارز

مدیریت نوسان

به گفته فعالان، بازارساز در نخستین گام جهت مدیریت نوسانات قیمت یا باید میزان تقاضا را تنظیم کند یا در صورت حفظ وضع فعلی، عرضه خود را زیاد کردن بیشتری دهد. در کنار عوامل واقعی، متغیرهای دیگری نیز در رشد قیمت دلار در روزهای اخیر موثر بوده اند که ارتباط اندکی با واقعیت بازار داشتند. البته مقصود آن نیست که زیاد کردن قیمت دلار تنها به این عوامل نسبت داده شود، ولی می توان گفت در مقاطعی رشد نوسان با عواملی غیر از روند بنیادی حمایت شده است است.

یکی از موضوعاتی که در زیاد کردن نوسان روزهای اخیر نقش داشت، خلأ اطلاع رسانی صحیح به بازار از مجرای رسمی بود. در واقع در شرایطی که بازار نوسانی می شود، بازارساز می تواند از طریق خبر های براق یا مصاحبه ها جریان سازی کند و مانع از تاثیرگذاری عوامل هیجانی در بازار شود. با این حال، به نظر می رسد، دیپلماسی ارتباطی کافی و از مجراهای متفاوت با بازار وجود ندارد.

روز چهارشنبه، نوسانات دلار محدودتر شد و قیمت این ارز زیر مرز ۴ هزار و ۵۰ تومان باقی ماند. در پنجمین روز هفته، کف قیمت دلار در محدوده ۴ هزار و ۱۰ تومان و سقف آن

در این شرایط، بعضی سایت ها و کانال های تلگرامی تحلیل های اشتباهی را مطرح می کنند که در دامن زدن به نوسانات نقش بازی می کند. به عنوان مثال، یکی از تحلیل های اشتباهی که در بعضی رسانه ها برجسته می شود، میل به دولت به زیاد کردن قیمت دلار هست. نظریه ای که هیچ گاه با معیارها و استانداردهای فعلی نمی توان به اثبات آن پرداخت و در حد یک گمانه زنی باقی می ماند. نبود آشنایی درست و قدرت تحلیل در کنار برخوردهای سیاسی و غیرحرفه ای با پرسشها بازار ارز موجب می شود که فضای اطلاع رسانی به جای اینکه واقعیت ها را پوشش دهد، بازار را دچار هیجان و تشویش کند.

در این شرایط، اطلاعات داخلی پایه ای می شود که بعضی شبکه های ماهواره ای در سطح دیگری خواسته یا ناخواسته بازار را تهییج کنند. روز گذشته، بعضی مردم عادی که در صف خرید ارز ایستاده بودند، عنوان می کردند که در بعضی از شبکه های ماهواره ای صحبت هایی از این دست شنیده اند «صرافی ها قیمت دلار نمی زنند یا اقدام به فروش نمی کنند»؛ «قیمت دلار در یک ماه گذشته حدود ۱۰درصد رشد کرده است»؛ «دلار ۴ هزار تومان شد و به سمت مرز ۵ هزار تومانی حرکت می کند».

صف‌نشینی دلار در بازار ارز

این صحبت ها در حالی مطرح می شود که هنگامی که وارد شرح شویم و این اطلاعات را بررسی کنیم به نادرست بودن آنها پی می بریم. به عنوان مثال، روز گذشته بعضی صرافی ها در بعضی مقاطع اقدام به فروش دلار نمی کردند، ولی این اتفاق به علت آن نبود که این صرافی ها ارزی جهت عرضه نداشتند؛ بلکه از آنجا که بازارساز اقدام به عرضه ارز با قیمت مداخله ای کرده بود، آنها شانسی جهت مسابقه با قیمت بازارساز نداشتند و منتظر بودند که سهمیه ارز دریافتی آنها نیز از بازارساز برسد. در این شرایط، اکثرا به متقاضیان توصیه می شد که به صرافی های منتخب جهت خرید ارز مراجعه کنند و هر متقاضی می توانست با کارت ملی خود اقدام به تهیه ارز کند. در واقع، عدم فروش بعضی صرافی ها به معنای کمبود ارز در بازار نبود، بلکه به علت عرضه ارز دیگر فروشندگان رسمی با قیمت پایین تر بود که از بازارساز دریافت کرده بودند.

در کنار این در شرایطی که بعضی از زیاد کردن ۱۰ درصدی دلار صحبت می کنند، قیمت این ارز در یک ماه گذشته تنها ۳ درصد رشد کرده هست. در شرایطی که تقاضای زیادی با جنبش این نوع اخبار وارد بازار شده است هست، بازارساز می تواند با برقراری ارتباط رسانه ای با بازار و براق سازی اطلاعات بازیگران و مردم را در جهت گیری موقعیت مناسب یاری کند.

رئیس کل بانک مرکزی جهت کمک به درک بازار از نظر بازارساز، روز گذشته در کانال تلگرامی خود پیامی انتشار داده است که در بخشی از آن عنوان شده است بود که ثبات بازار ارز یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی هست. در بخش دیگری به جالب بودن قیمت سود بانکی در مقایسه با بازار پرریسک ارزی اشاره شد.

پایان شتاب اونس طلا؟

روز چهارشنبه، سکه تمام هزار تومان افت کرد و به بهای یک میلیون و ۳۰۹ هزار تومان رسید. بخشی از افت سکه ناشی از آخر شتاب اونس طلا بود. طلا چهارشنبه نزدیک ۱۲۸۸ دلار باز شد و تا ساعت ۱۷ عصر به ۱۲۸۹ دلار رسید. سرعت رشد طلا در بازار دیروز کم کردن شایان توجهی داشت تا آینده نگری کارشناسان رنگ و بوی کاهشی تری بگیرد.

فلز زرد که دو روز ابتدایی هفته جهانی اش را صعودی طی می کرد، با رکوردشکنی بازار سهام، کم کردن تاثیر تقاضای طلای فیزیکی هند و چین، تخت شدن بازار دلار و فشار تحلیلگران کم کردن طلب شیب افزایشی خود را کم کرد. همچنین سه شاخص مهم وال استریت یعنی داوجونز، S&P ۵۰۰ و NASDAQ همگی بیشترین ارزش تاریخی خود را در آخر بازار روز سه شنبه ثبت کردند. ارزش سهام Nikkei به بیشترین مقدار خود از سال ۱۹۹۶ رسید و شاخص MSCI در بخش آسیا-پاسیفیک نیز بالاترین ارزش خود را از سال ۲۰۰۷ میلادی لمس کرد.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | نوسان | روز گذشته | قیمت بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz