آزمون – آزمایش اخبار ممنوع شایعات خبر

آزمون – آزمایش: اخبار ممنوع شایعات خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسان دو متغیر «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» اثری در مسیر قیمت تورم نداشته هست. این احتمال وجود داشت که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص

رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

عبارات مهم : ایران

بررسی ها نشان می دهد که نوسان دو متغیر «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» اثری در مسیر قیمت تورم نداشته هست. این احتمال وجود داشت که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص قیمت سود بانکی بخشی از نقدینگی بانک ها به سوی دیگر بازارها گسیل و باعث زیاد کردن قیمت تورم شود. همچنین ورود قیمت ارز به کانال ۴ هزار تومانی نیز مسیر تورم را افزایشی نکرد. آینده نگری می شود در صورت استمرار مسیر فعلی، قیمت تورم جهت دومین سال متوالی تک رقمی ثبت شود؛ اتفاقی که در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است.

دنیای اقتصاد ؛ بررسی ها از آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که با احتمال بالایی قیمت تورم میانگین در آخر امسال تک رقمی باقی می ماند. در صورت وقوع این رخداد، قیمت تورم در دو سال متوالی تک رقمی می شود. آخرین بار که طی دو سال، قیمت تورم تک رقمی شد، به سال ۱۳۵۱ بازمی گردد، رویدادی که قبل از زیاد کردن قیمت جهانی نفت در اقتصاد کشور عزیزمان ایران تجربه شد.

مطابق گزارش بانک مرکزی قیمت تورم ماهانه در مهر ماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده هست. این رقم با گزارش مرکز آمار کشور عزیزمان ایران فاصله ۸/ ۰ واحد درصدی دارد. بنابراین از نگاه مرکز آمار، مهرماه امسال ماهی با تورم اوج بوده، ولی از نگاه بانک مرکزی، قیمت تورم ماهانه پایین بوده است.

رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

تورم پایین در شروع پاییز

بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف کننده در نخستین ماه پاییز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش میزان شاخص بهای مصرف کننده، در مهر ماه به ۴/ ۱۰۸ واحد رسیده هست. گزارش شاخص بهای مصرف کننده بانک مرکزی به شکل ماهانه منتشر می شود که با ارزیابی و قیمت گیری از اقلام و کالاهای منتخب صورت می گیرد. تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در مهرماه نسبت به ماه قبل، معادل تورم ماهانه خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسان دو متغیر «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» اثری در مسیر قیمت تورم نداشته هست. این احتمال وجود داشت که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص

بررسی ها نشان می دهد که تورم ماهانه در مهر ماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده هست. این رقم در مرداد ماه معادل ۲/ ۰ درصد و در شهریور ماه معادل ۳/ ۰ درصد بوده هست. بنابراین طی دو ماه اخیر در هر ماه یک دهم واحد به قیمت تورم ماهانه افزوده شده است هست. با این روند میانگین قیمت تورم ماهانه در ۷ ماه نخست سال جاری، معادل ۳/ ۰ درصد بوده هست. رقمی که بسیار پایین هست. در هفت ماه نخست سال جاری، قیمت تورم ماهانه در ۶ ماه کمتر از ۸/ ۰ درصد بوده هست. کارشناسان و مسوولان در سال های گذشته، مرز روانی قیمت تورم را ۸/ ۰ درصد در ماه عنوان کردند، به این معنی که اگر قیمت تورم ماهانه از سطح ۸/ ۰ درصد زیاد شود، یک علامت هشدار جهت سیاستگذار محسوب می شود، اتفاقی که در آمار شاخص بهای مصرف کننده از نگاه بانک مرکزی مشاهده نمی شود.

دو روایت متفاوت از تورم مهرماه

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، دو نوع گزارش از شاخص بهای مصرف کننده جهت محاسبه قیمت تورم ارائه می دهند. در گزارش مرکز آمار ایران، سه روایت از قیمت تورم شهری، قیمت تورم روستایی و قیمت تورم کل دارد. ولی گزارش بانک مرکزی تنها محدود به تورم شهری هست. توصیه قابل توجه در گزارش مرکز آمار کشور عزیزمان ایران تفاوت قابل توجه آن با گزارش بانک مرکزی هست. بر اساس آمارهای مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قیمت تورم شهری در مهرماه معادل ۲/ ۱ درصد بوده هست. این عنوان نشان می دهد قیمت تورم ماهانه مرکز آمار کشور عزیزمان ایران و بانک مرکزی، اختلاف ۸/ ۰ واحد درصدی داشته هست. این دو روایت باعث سردرگمی سیاستمداران و مخاطبان اقتصادی می شود، لیکن اگر مبنا گزارش مرکز آمار کشور عزیزمان ایران باشد، مهر ماه امسال یکی از ماه های با تورم اوج محسوب می شود و نشان می دهد مسیر قیمت تورم در ابتدای نیمه دوم سال در مسیر افزایشی قرار گرفته هست، این در حالی است که اگر قیمت تورم ماهانه ۴/ ۰درصدی بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، در حقیقت مهرماه نیز مانند ماه های قبل دارای قیمت تورم پایینی بوده هست. این روند در حالی است که در سال های گذشته، عمدتا مدیر جمهوری و شرکت برنامه و بودجه جهت ارائه قیمت تورم از آمار مرکز آمار استفاده می کردند، ولی بعضی از وزیران و کارشناسان اقتصادی، آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار می دادند.

کاهش قیمت تورم میانگین

رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در مهر ماه قیمت تورم نقطه به نقطه معادل ۴/ ۸ درصد بوده هست. این رقم در قیمت تورم نقطه به نقطه شهریور ماه نیز تکرار شده است بود و در نتیجه این قیمت عوض کردن نداشته هست. قیمت تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در مهر ماه امسال نسبت به مهرماه سال قبل هست. در حقیقت، در قیمت تورم نقطه به نقطه، دو نقطه جهت مقایسه در نظر می گیرند. قیمت تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال معادل ۷/ ۱۲ درصد بوده است که طی هفت ماه، روند نزولی داشته و به سطح ۴/ ۸ درصد رسیده هست. البته رقم انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران، نیز نزدیک به گزارش بانک مرکزی بوده به نحوی که در مهر ماه قیمت تورم نقطه به نقطه شهری این نهاد معادل ۶/ ۸ درصد بوده است.

دیگر آمار موردبررسی که در گزارش دهی جهت مسوولان و نشانه گذاری بانک مرکزی اهمیت دارد، قیمت تورم میانگین یا دوازده ماه هست. این نرخ، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را درنظر می گیرد و از این جهت دارای حافظه ۲۴ ماهه هست. بر اساس آمارهای بانک مرکزی قیمت تورم میانگین در مهر ماه امسال به ۸/ ۹ درصد رسیده، این رقم در مرداد ماه معادل ۱۰ درصد و در شهریور ماه معادل با ۹/ ۹ درصد بوده هست. بنابراین قیمت تورم میانگین نیز با کم کردن یک دهم واحد درصدی در سه ماه اخیر روبه رو شده است است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسان دو متغیر «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» اثری در مسیر قیمت تورم نداشته هست. این احتمال وجود داشت که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص

رویداد منحصربه فرد نیم قرن اخیر

می توان آینده نگری کرد که قیمت تورم میانگین جهت دومین سال متوالی در محدوده تک رقمی باقی بماند. بررسی ها نشان می دهد که اگر قیمت تورم ماهانه روندی مشابه سال قبل داشته باشد و به طور میانگین قیمت تورم ماهانه معادل یک درصد باشد، تا آخر سال قیمت تورم به ۳/ ۹ درصد خواهد رسید. حتی اگر قیمت تورم ماهانه تا آخر امسال کمتر از ۵/ ۱ درصد در ماه باشد، باز قیمت تورم به ۹/ ۹ درصد خواهد رسید. بنابراین می توان آینده نگری کرد در صورتی که اقدام غیرمنتظره ای در اقتصاد رخ ندهد، قیمت تورم جهت دومین سال پیاپی سطح تک رقمی را تجربه خواهد کرد. رویدادی که به نظر می رسد طی ۴۵ سال گذشته در اقتصاد کشور عزیزمان ایران منحصربه فرد می شود.

سال ۱۳۵۱ آخرین باری است که در دو سال متوالی قیمت تورم تک رقمی ثبت شد. در آن وقت قیمت تورم در سال ۱۳۵۰ معادل با ۵/ ۵ درصد بوده که در سال ۱۳۵۱ به سطح ۳/ ۶ درصد رسیده بود. این روند قبل از زیاد کردن بهای قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ بود که فضای اقتصاد کلان بعد از این تکانه نفتی به کلی عوض کردن کرد. ولی اگر قیمت تورم در امسال باز در سطح تک رقمی ثبت شود، می توان گفت که اقتصاد کشور عزیزمان ایران بعد از حدود نیم قرن، دو سال متوالی را با قیمت تورم تک رقمی پشت سرگذاشته است.

رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

بی اعتنایی تورم به «نرخ سود» و «نرخ ارز»

بررسی ها نشان می دهد که آمار مهرماه در صورتی به وقوع پیوسته است که تحولاتی در ماه های اخیر در قیمت سود و قیمت ارز مشاهده می شود. قیمت سود سپرده بانک ها در میانه شهریور ماه به دنبال دستور بانک مرکزی حداکثر معادل با ۱۵ درصد ثبت شد. رویه ای که بعضی عنوان می کردند باعث گسیل سپرده ها به بازار خواهد شد. ولی بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر تکانه ای از سوی کم شدن قیمت سود در زیاد کردن سطح قیمت ها به وجود نیامده است.

البته با مهلت یک هفته ای بانک مرکزی جهت اجرایی شدن بخشنامه بسیاری از سپرده های کوتاه مدت به سپرده های بلندمدت بانک ها با قیمت سود بالاتر از ۱۵ درصد تبدیل شده است هست. بنابراین این عنوان باعث می شود که هنوز اثر کم شدن قیمت سود در عوض کردن موقعیت سپرده ها محسوس نشود. متغیر دیگری که در ماه های اخیر نوسان داشته، قیمت ارز هست. به رغم اینکه بسیاری از فعالان اعتقاد بودند که با زیاد کردن قیمت اسمی دلار، قیمت تورم زیاد کردن قابل توجهی خواهد داشت، ولی بررسی ها نشان می دهد که این نوسانات کنترل شده است نتوانسته روی عوض کردن مسیر تورم و افزایشی شدن آن اثرگذار باشد.

واژه های کلیدی: ایران | مرکزی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz